Programi

Akademija za politički razvoj (APR) provodi brojne aktivnosti, programe i projekte političke edukacije na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Godišnji program

Godišnji program najpoznatiji je i najstariji obrazovni program Akademije, pokrenut 2004. godine kada je grupa entuzijasta, osnivača APR-a okupila prvu generaciju polaznika – perspektivnih mladih lidera i profesionalaca zainteresiranih za unaprjeđenje znanja o suvremenim političkim procesima i vještinama javnog djelovanja iz različitih sektora.

Godišnji program Akademije od početka se provodi u partnerstvu sa Vijećem Europe i uklopljen je u njihov program obrazovanja političkih, ekonomskih i društvenih lidera u tranzicijskim državama koji se provodi kroz mrežu škola za politički razvoj, čiji je APR predstavnik za Hrvatsku. APR je, dakle, dio mreže škola Škola za političke studije Vijeća Europe koja danas broji 21 članicu.

U proteklih 15 godina Godišnji program je završilo 16 generacija polaznika, a sveukupno je kroz program prošlo više od 470 polaznika, danas mahom priznatih i etabliranih profesionalaca, političara/ki, novinara/ki, poduzetnika/ica, aktivista/ica civilnoga društva, djelatnika/ca u javnoj upravi, znanstvenika/ca i umjetnika/ca koji svi zajedno čine aktivnu mrežu alumnija APR-a. Više o svim polaznicima Godišnjega programa na: Alumniji

2019. godine APR slavi 15 godina provođenja ovog programa.

Godišnji program sastoji se od 2 (uskoro 3)  nacionalna edukativna seminara/susreta, velike Godišnje konferencije koja okuplja alumnije svih generacija APR-a te međunarodnoga događaja u organizaciji Vijeća Europe  pod nazivom World Forum for Democracy.

Svake godine natječaj za novu generaciju raspisuje se u prosincu/siječnju, selekcijki proces odvija se tijekom veljače, a program traje od ožujka do prosinca tekuće godine. Više o svrsi, ciljevima i strukturi Godišnjega programa pročitajte na poveznici.

DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation