Programi

Akademija za politički razvoj (APR) provodi brojne aktivnosti, programe i projekte političke edukacije na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja APR-a s jedne strane usko  je vezana za suradnju s mrežom Škola za političke studije Vijeća Europe te Asocijacijom škola za političke studije, odnedavna pod predsjedanjem Nielsa Muiznieksa. Iz te suradnje  proizlazi niz bilateralnih i multilateralnih suradnji sa školama iz Jugoistočne i Srednje Europe. Na inicijativu i pozive Vijeća Europe alumniji APR-a odlaze na seminare i konferencije vezane uz teme Vijeća Europe poput razvoja demokracije, ljudskih prava, civilnoga društva, dobroga upravljanja, građanskoga odgoja i slično.

S druge strane APR je partner veleposlanstvima u RH, pa tako niz godina surađujući sa  organizacijom ACYPL i veleposlanstvom SAD-a u RH facilitira studijske posjete APR alumnija u SAD, ali i posjete mladih američkih političara Hrvatskoj u suradnji s alumnijima. Suradnja s veleposlanstvom Francuske Republike urodila je potporom Godišnjem programu APR- a, ali i prijavom na natječaj projekata posvećenih miru Paris Peace Foruma u suradnji sa srodnim školama iz regije.


01

APR i ACYPL

U suradnji s američkom nevladinom organizacijom ACYPL (American Council of Young Political Leaders) realiziramo studijske posjete alumnija APR-a SAD-u, te studijske posjete alumnija ACYPL-a Hrvatskoj.


02

Paris Peace Forum

Prvo izdanje Pariškog mirovnog foruma održao se od 11. do 13. studenog 2018. godine. Cilj foruma je da postane godišnji skup na kome će biti predstavljeni projekti, ideje i inicijative koji mogu efikasno doprinijeti međunarodnoj saradnji u suočavanju sa najvećim svjetskim izazovima, globalizaciji koja je pravednija i ravnopravnija te efikasnijem multilateralizmu. Uz podršku veleposlanstva Republike Francuske, APR je kao jedina organizacija iz Hrvatske prijavila projekt, te smo sudjelovali na ovom prestižnom događaju.


03

Ciklus tribina „Europski petak“

U suradnji s Uredom za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, APR je započelo s ciklusom tribina „Europski petak“. Ciklus tribina usmjeren je na najaktualnije i najvažnije politike Europske unije te na članove organizacija s relevantnim profesionalnim interesom.


DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation