Programi

Akademija za politički razvoj (APR) provodi brojne aktivnosti, programe i projekte političke edukacije na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ostali projekti

Okrugli stolovi, tribine i predavanja


01

Okrugli stol na temu budućnosti hrvatsko-slovenskih odnosa nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji u lipnju 2018.


02

U sklopu Ciklusa europskih petaka, Ured za informiranje Europskog parlamenta u RH u partnerstvu s Akademijom za politički razvoj 2017. je organizirao javnu panel-raspravu pod nazivomPopulizam u Europi: Kako mu se suprotstaviti?


03

Javna tribina „Europa pred izborom“ 2014. godine: u suradnji sa Uredom za informiranje Europskog parlamenta pred izbore za Europski parlament


04

Javna tribina „Nato u tranziciji: razgovor s Danielom Stewartom, zamjenikom savjetnika za javne poslove u misiji SAD-a pri NATO-u“ 2014. godine, u suradnji s Veleposlanstvom SAD u Hrvatskoj i Fakultetom političkih znanosti


05

Panel rasprava na temu „Energetska tranzicija i energetska sigurnost Europe“ 2014. godine, u suradnji sa UNDP-om Hrvatska, DOOR-om i Zelenom energetskom zadrugom


06

Okrugli stol o etičnom financiranju „Etično financiranje i investicije sa društvenim učinkom: europska iskustva“ 2014. godine


07

Okrugli stol o politikama Hrvatske i EU u odnosu na migrantsku krizu 2015. godine


DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation