ruj 6, 2017

Uskoro kreće Lokalni program APR-a u Varaždinu

U Varaždinu će se od listopada do prosinca ove godine provoditi edukativni program Akademije za politički razvoj pod nazivom „Sudjelovanje mladih i razvoj demokracije u lokalnoj zajednici“.

Program “Sudjelovanje mladih i razvoj demokracije u lokalnoj zajednici” dio je projekta „Lokalni programi APR-a“ i namijenjen je osnaživanju mladih na području aktivnog i demokratskog građanstva i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života u lokalnoj zajednici. Prvi ciklus projekta proveden je u Splitu 2014. s polaznicima iz različitih lokalnih sredina Splitsko – dalmatinske županije, drugi u Osijeku 2015. s polaznicima iz triju slavonskih županija (Osječko – baranjska, Virovitičko – podravska i Brodsko – posavska), a treći u Zaprešiću 2016. s polaznicima s područja cijele Zagrebačke županije. Projekt se provodi uz financijsku potporu Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.

Program će okupiti do najviše 30 polaznika koji će biti odabrani temeljem javnog poziva na prijavu. Prilikom odabira vodit će se računa da među polaznicima budu prisutni predstavnici različitih sektora (udruga mladih i za mlade, stranačkih pomladaka, savjeta mladih, studentskih zborova, mladih koji su zaposleni u tijelima državne i javne uprave, medijima, poslovnom sektoru). Također će se voditi računa i o primjerenoj spolnoj zastupljenosti među polaznicima. Program je namijenjen polaznicima s područja Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije.

Svi polaznici sudjelovat će u tri jednodnevna modula koji će se održavati subotom u Varaždinu. Predviđeni datuma održavanja modula su 7. listopada, 4. studenoga i 2. prosinca. Moduli će biti sastavljeni od predavanja, panel diskusija i radionica u manjim grupama, s temama iz područja aktivnog i demokratskog građanstva, političkih procesa i stvaranja javnih politika u lokalnoj zajednici. Predavači, panelisti i voditelji radionica bit će etablirani profesionalci i stručnjaci za aktivno i demokratsko građanstvo, političke procese i stvaranje javnih politika na lokalnoj razini.

Javni poziv za prijavu bit će objavljen sljedeći tjedan na web stranicama Akademije za politički razvoj.

Prethodna vijest

Barbara Fajdetić – stažiranje u Europskom parlamentu

Nakon uspješno završenog 3. ciklusa studentskog programa Akademije za politički razvoj u Zagrebu, ostvarila sam pravo na jednomjesečno stažiranje u…

Natječaj za Lokalni program APR-a u Varaždinu

Lokalni APR u Varaždinu dio je projekta „Lokalni programi APR-a“ i namijenjen je osnaživanju lokalnih dionika na području aktivnog i…