ožu 15, 2020

Kako radi Europski parlament? pitaj EUreku!

22 mlade osobe sudjelovale su na simulaciji rada Europskog parlamenta uz pomoć voditelja debatnog kluba Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Sudionici su bili podjeljeni u tri grupe predstavljajući tri kluba zastupnika – EPP, S&D i Renew Europe.

Sudionicima je dana tema oko koje su trebali graditi svoje programe, a po završetku isu trebali predstavljati dogovorene značajke te jedni druge komentirati i argumentirano kontirati.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Akademije za politički razvoj i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Prethodna vijest

Seminar u Virovitici

Naša 17. generacija polaznika programa  u tri je dana trajanja seminara imala priliku učiti o političkim ideologijama te kako se…

Prvi digitalni #APRtalks

Dr. sc. Igor Miklousic je evolucijski psiholog koji se bavi temama vezanim uz moral, suradnju, odnose te interakcijom ljudi s…