lis 11, 2017

Održan 1. modul LAPR-a u Varaždinu

7. listopada održan je 1. modul Lokalnog programa APR-a u Varaždinu koji ove godine uključuje 4 županije sjeverozapadne Hrvatske (Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Koprivničko-križevačka). Program ima potporu Veleposlanstva SAD-a, grada Varaždina i Varaždinske županije.

Susret je održan u vijećnici Varaždinske županije uz uvodni govor izvršnog direktora APR-a Jakova Žižića te pozdravima zamjenice gradonačelnika grada Varaždina, Sandre Malenice i zamjenika župana Varaždinske županije, Tomislava Paljaka.

Tema prvog modula bila je „Sudjelovanje mladih i razvoj demokracije u lokalnoj zajednici“ , a započeo je panel raspravom  „Mladi, politika i aktivno građanstvo u lokalnoj zajednici“ na kojoj su Hrvoje Kovač, zamjenik gradonačelnika grada Lepoglave, Danijel Šaško, zamjenik križevačkog gradonačelnika te Tomislav Lazar, vijećnik općinskog vijeća Cestica uz moderatora Jakova Žižića predstavili problematiku uključivanja mladih uz aktivno sudjelovanje polaznika programa.

Program se zatim nastavio predavanjem Tea Petričevića na temu održivog razvoja gdje je pojašnjeno što je održivi razvoj te su dani primjeri pozitivne prakse kako u Hrvatskoj tako i u Europi. Predavanje je pobudilo veliki interes i zanimanje te se diskusija nastavila i nakon predavanja.

Sljedeći susret održat će se 4. studenog na temu participativnog budžetiranja te sudjelovanje i uključenost žena u lokalnoj politici.

Prethodna vijest

Sutra prvi modul Lokalnog programa APR-a u Varaždinu

Nakon pozdravnih govora zamjenika župana Varaždinske županije Tomislava Paljaka i zamjenice gradonačelnika Varaždina Sandre Malenica, uslijedit će predstavljanje polaznika programa…

Najava Godišnje Konferencije u gradu Krku

Preko 130 sudionika Konferencije imat će priliku sudjelovati na panel raspravama koje će obrađivati aktualne društvene, političke i ekonomske teme…