ruj 26, 2020

Natječaj za Lokalnu akademiju za politički razvoj u Dubrovniku

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai u suradnji s Akademijom za politički razvoj (APR) i Udrugom gradova poziva zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave za sudjelovanje u LAPR edukativnom programu poticanja razvoja, dijaloga i umrežavanja dionika u lokalnim sredinama. Program će se održavati u Dubrovniku od 23. do 25. listopada, a namijenjen je lokalnim akterima uprave, medija, civilnoga društva, znanstvene zajednice i poduzetništva iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Lokalni APR u Dubrovniku dio je projekta „LAPR – Lokalni programi APR-a“ te stiže u Dubrovnik na inicijativu Udruge Bonsai koja dugi niz godina promovira volonterstvo, aktivno građanstvo i kulturu dijaloga. Program je namijenjen osnaživanju lokalnih dionika na području aktivnog i demokratskog građanstva i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života u lokalnoj zajednici. Do sada je provedeno 5 ciklusa Lokalne akademije i to u Splitu, Osijeku, Zaprešiću, Varaždinu i Čakovcu, a sada po prvi puta dolazi u našu najjužniju županiju.

Svi polaznici sudjelovat će u tri modula koji će se održati od 23. do 25. listopada u Centru za mlade Dubrovnik. Moduli će biti sastavljeni od predavanja, radionica i panel diskusija s temama iz područja transparentnosti, decentralizacije i participacije građana u političkim procesima, zelene ekonomije i održivog razvoja, kulture dijaloga te stvaranja javnih politika u lokalnoj zajednici. Predavači i panelisti bit će priznati profesionalci i stručnjaci s nacionalne i lokalne razine. Nacrt programa dostupan niže kao i  na poveznici 

LAPR Dubrovnik okupit će do 20 polaznica_ka koji će biti odabrani temeljem javnog poziva. Za sudjelovanje u programu, potrebno je ispuniti niže ili skidanjem obrasca s poveznice Prijavni-obrazacte ga poslati na e-mail adresu: prijave@apr.hr (u predmet elektroničke pošte upisati „Prijava na LAPR Dubrovnik: ime i prezime“). Krajnji rok za prijavu je 11. listopada 2020. u ponoć.

 

 

Prethodna vijest

Grad Hvar ugostio polaznike Godišnjeg programa

Uz pridržavanje epidemioloških mjera, održan je odgođeni seminar na otoku Hvaru, odnosno u samom Gradu Hvaru. O izazovima i prilikama…

Održana 14. Godišnja konferencija

Godišnja konferencija pod nazivom “Hrvatska, Europa i svijet tijekom i nakon COVID_19”   održala se u nešto drukčijem obliku nego…