ožu 15, 2021

Godišnji program – Natječaj za generaciju 2021.

Do 4.4. otvorene su prijave za novu generaciju APR-a!

Godišnji program APR-a jednogodišnji je edukacijski ciklus namijenjen liderima/icama i profesionalcima/kama mlađe generacije iz različitih sektora društva: akademske zajednice, civilnog društva, javne uprave, medija, političkih stranaka i poslovnog sektora. Temeljni cilj programa je demokratski razvoj i dijalog uspješnih i aktivnih mladih ljudi iz različitih područja društva.

Program se provodi uz podršku Vijeća Europe, a Akademija za politički razvoj je jedna od 21 članice Udruženja škola za političke studije Vijeća Europe.

Sastoji se od četiri seminara:

  • dva godišnja seminara (21.-23. svibnja, 25. – 27. lipnja)
  • Godišnje konferencije koja okuplja i alumnije programa (listopad),
  • Svjetskog foruma za demokraciju Vijeća Europe koji okuplja polaznike/ce iz preostalih škola ove organizacije te druge zainteresirane sudionike/ce (ovisno o epidemiološkim uvjetima, u rujnu).

Godišnji seminari i konferencija trodnevni su događaji (petak – nedjelja) i održavaju se u različitim dijelovima Hrvatske. Program se sastoji od panel diskusija, predavanja i radionica. Seminari se održavaju prema pravilima Chatham House što omogućuje otvorenu raspravu s predavačima/icama i među polaznicima/ama. Teme seminara obrađuju stanje suvremene demokracije i participacije, političke ideologije i ekonomsku politiku, društvene rascjepe,  javne politike, medije i političku komunikaciju, itd. Posebna pažnja na seminarima bit će posvećena interakciji između polaznika/ca kroz usmjeravane rasprave i praktične radionice.

U program će se odabrati 20 sudionica i sudionika temeljem javnog natječaja, a prema kriterijima profesionalne uspješnosti, društvene angažiranosti, sektorske i vrijednosne raznolikosti, te spolne/rodne i regionalne zastupljenosti. Prilikom selekcije posebno će se paziti na uravnotežen i raznolik sastav polaznika/ca.

Organizatori snose dio troškova sudjelovanja polaznika/ca u seminaru, a sudionici/ce participiraju sa 1.500 kn (500kn za svaki od triju seminara u Hrvatskoj) i 1.000kn za put u Strasbourg na Svjetski forum za demokraciju. Sudionici samostalno pokrivaju troškove puta, osim u odnosu na put u Strasbourg. Upravni odbor APR-a u mogućnosti je odobriti do 5 stipendija u visini od 1.000 kn kandidatima koji za time iskažu potrebu u prijavi.

Primanjem u program polaznici/e preuzimaju obavezu sudjelovanja na sva četiri seminara. Vijeće Europe će polaznicima/ama koji uspješno završile program dodijeliti posebne diplome na svečanosti u Strasbourgu.

UVJETI:

  • u program se mogu prijaviti hrvatske državljanke i državljani te kandidatkinje i kandidati s boravištem na teritoriju Republike Hrvatske do zaključno 35 godina starosti (tj. prije navršenih 36 godina) u trenutku prijave, uz uvjet dobrog poznavanja engleskog jezika;
  • prijava za sudjelovanje u programu sastoji se od prijavnog obrasca (poveznica) te životopisa koje treba poslati isključivo na e-mail adresu: info@apr.hr s naznakom APR PRIJAVA;
  • kandidatkinje i kandidati mogu tražiti najviše dva pisma preporuke od bivših polaznika/ca programa. Obrazac (poveznica) preporuke šalju isključivo sami alumniji APR-a na e-mail adresu na koju se šalje i prijava, s naznakom PREPORUKA + ime osobe za koju šalje;
  • krajnji rok za prijave je 4. travnja 2021. godine do 23.59 .

Kandidatkinje i kandidati koji uđu u uži izbor sredinom travnja će biti pozvani na intervju. Uspješne kandidatkinje i kandidati o rezultatima selekcije bit će  obaviješteni najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

Sretno!

 

Prethodna vijest

#APRstudent – otvoren natječaj za polaznike programa akademske godine 2020./2021.

ŠTO? Akademija za politički razvoj (APR) poziva zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave za sudjelovanje u Studentskoj akademiji za…

Najava proljetnih događanja u APR-u

Tijekom travnja i svibnja donosimo niz relevantnih događanja samostalno i suradnji s partnerskim organizacijama. Popis će se širiti, a za…