tra 11, 2018

Donesen Okvir izrade novog Strateškog plana

Na prvoj sesiji strateškoga planiranja Strategije APR-a za period 2019. – 2021. te operativnoga plana 2018.-2019 sudjelovali su članovi OU : Sandra Pernar, Mario Bajkuša, Andrea Čović, Miljenko Pivac, Velibor Mačkić i Maja Čakarun, te Jagoda Novak, v.d. izvršne direktorice

U nastavku pogledajte zaključke sastavka održanog 31. ožujka

A) Metodologija procesa strateškoga planiranja i hodogram aktivnosti:
• Bilješku o metodologiji/hodogramu i sadržaju strateškog planiranja podijeliti s članovima Skupštine 5.4.2018.
• Provesti inicijalnu kratku internet anketu s alumnijima, sa pitanjima koja se tiču pripadnosti APR-u, jakih i slabih strana organizacije, poticaja za veće sudjelovanje, u tom smislu ciljanog iznosa članarine, što bi sve APR trebao pružati svojim članovima a ne pruža (draft ankete u Prilogu 1).
• Slanje podsjetnika i telefonsko podsjećanje na anketu, ciljati na barem stotinjak članova koji će odgovoriti, Trajanje ankete: 15 dana – od 9.- 24. travnja 2018., anonimno popunjavanje
• Obrada rezultata ankete krajem travnja 2018.
• Paralelno s ovim procesom, oformiti i radnu skupinu za Izmjene i dopune Statuta koja će se baviti: nužnim izmjenama vezano za ovlaštenja i tip angažmana/radnoga odnosa, pojednostavljivanjem tipova APR članstva, time prava i obveza članova APR-a, etičkim kodeksom i mehanizmima uključivanja/isključivanja članova kod mogućih spornih situacija, a vezano na vrijednosti APR-a, te drugim pitanjima; . Potencijalni članovi radne skupine: Mario Bajkuša, Andrea Čović, Maja Čakarun i pravnici alumniji Josip Perić i drugi). Radna skupina za Statut se sastaje od travnja do kraja rujna 2018.
• Oko 2.5 sastanak s alumnom Andrijanom Parić alt. Majom Horvat, koja će facilitirati drugu sesiju strateškoga planiranja, a koja bi imala kao radne materijale a) rezultate provedene ankete b) rezultate 1. sesije strateškog planiranja (ova bilješka)
• Oko 15.5. 2018. drugi sastanak Strateškoga planiranja – svi članovi UO-a plus svi zainteresirani članovi APR-a (neki članovi već su izrazili interes), s pripremljenim facilitatoricom, do 20tak osoba
• Facilitator/ica sumira rezultate strateškog, te se sastaje s izvršnom direktoricom i UO-om gdje daju finalne komentare na tekst Nacrta Strateškoga plana 2019. 20121. te Operativnoga plana kraj 2018. – 2019., koji se objedinjuje do 15.6.2018.
• Nacrt Strateškoga programa dati ponovno na pismeno komentiranje članstvu (zatvorena grupa, glasnik APR-a) od 15.6 do 1.9.2018.
• U rujnu integrirati pismene komentare članstva u Strateško i Operativni plan
• Skupština će u listopadu 2018. na dnevnome redu imati usvajanje:
a) Finalnoga teksta Strateškoga plana 2019.-2021.
b) Operativnoga plana rada APR-a 2018. – 2019. i Financijskoga plana
c) Prijedloga temeljitih Izmjena i dopuna statuta APR-a / Novoga Statuta

B) Inicijalne točke/sastavnice strateških izmjena za Strateški plan 1.1.2019 – 31.12.2021.
➢ Komunikacija, redefiniranje unutarnje komunikacije te komunikacije ARP-a s javnošću
Oformiti radnu grupu za komunikaciju – Andrea Čović voditeljica, a PR stručnjaci alumniji članovi, skupina počinje raditi u svibnju 2018.
Razmotriti angažiranje adekvatne i na APR vrijednosti senzibilizirane PR agencije za APR (interni poziv za agencije u kojima djeluju članovi APR-a)
Osnovati podružnice APR-a u inozemstvu (Bruxelles podružnica APR-a) te zvati APR predavače iz inozemstva sustavno/prema programu da predaju na APR događanjima kako bi svjetske i europske teme približili članovima APR-a i potakli diskusiju na nacionalnom nivou o njima.
Redefiniranje i inovacije u Godišnjem programu APR-a
Godišnji program u još većoj mjeri pretvoriti u platformu za dijalog
Uvesti alumnije – mentore svake generacije; razmisliti o modelu, po npr. 3-5 mentora iz 3 sektora koji bi paralelno s glavnim programom s polaznicima generacije radili na posebnome projektu, čiji bi cilj bio razvijanje mogućnosti istinskoga dijaloga s različitima s jedne strane te izrada inicijative/policy teksta o konkretnoj temi u hrvatskome društvu s druge strane
Pripremiti model u 2018. a početi s njime u 2019. godini
APR događanja, programska i ad hoc
Redovni kanal prepoznatljivih rasprava uspostaviti, nešto poput „APR talks“ paneli s raspravom u ciljanih 20 min, iza kojeg slijedi rasprava facilitirana od APR alumnija
Jednomjesečni ili dvomjesečni događaj, tijekom 2018. izraditi program za 2019.
Veće uključivanje alumnija koji žive u inozemstvu da drže predavanja o aktualnim temama koje zaokupljaju te europske zemlje ili su aktualna u EU tijelima
Suradnja s Fridrich Ebert Stiftungom i Konrad Adenauer Stiftung za pokriće troškova, alumniji koji s njima surađuju.
Suradnja s USA veleposlanstvom koje nudi pokrivanje troškova međunarodnih stručnjaka z bilo kojeg APR-u relevantnoga područja, kao i istražiti mogućnosti suradnje s drugim veleposlanstvima
Razmotriti svakako i Skype sudjelovanje članova i predavača iz inozemstva (napose alumnija, ali i ostalih, motivacija članstva na djelovanje ujedno)
Godišnja konferencija, određivanje jedne nadteme konferencije i jasniji koncept
Prijedlog je da glavna (nadtema) Godišnje konferencije bude hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a u kontekstu predlaganja prioritetnih područja koja će RH staviti na agendu predsjedanja, kao i Izbori za EP 2019/2020; APR se vidi kao moguća platforma za izradu tema i polazišnih osnova kroz niz rasprava i rada u tematskim skupinama (već je jedna rasprava Studentskog programa s gostima i bila posvećena djelomično ovoj temi), slijedi razgovor s članovima UO-a i alumnijima koji su u poziciji donositelja odluka, ali i s predstavnicima drugih stranaka.
Rijeka prijestolnica kulture 2020 također može biti jedna od tema rasprava godišnje konferencije, ali i ciljanog APR projekta ili tematske skupine.
Uspostava tematskih skupina
Tematske skupine se vide kao radne grupe koje bi se okupljale oko manjeg broja osoba iz različitih sektora spremnih raditi na temi koja je goruća u društvu (npr. tematska skupina za obrazovanje i znanost), oko sebe okupljaju dodatne članove i određujući dinamiku rada skupine. Rezultat je policy pozicija/preporuke, koji bi ovisno o temi, bio plasiran isključivo članstvu, donositeljima odluka u RH i/ili javnosti. O stupnju mogućeg javnog objavljivanja o odlučivali bi članovi skupine konsenzusom. Svaka skupina u početku bi odredila željeni ishod svoga rada, te reference za rad svojih članova i trajanje rada. Radi se o inicijalnome prijedlogu funkcioniranja tematskih skupina koji će biti dalje razrađen.
Razvoj Lokalnoga i Studentskoga programa
Oba se programa cijene vrlo vrijednima, no traže manja unaprjeđenja.
a) Studentski program je vrijedan u smislu a) motivacije mlađih članova i b) regrutacije budućih članova Godišnjega programa c) animiranja mladih dvije sredine Splitu i Zagrebu i njihovog susretanja s istaknutim ljudima iz političkog i društvenog života, pri čemu se apelira da se evaluira izbor polaznika (kako bi razina i kvaliteta polaznika jednoga i drugoga bila ujednačena) te da se ograniči broj polaznika na maksimalno 25 (Zagreb) i 15-20 (Split) uz oglašavanje na svim fakultetima – sastavnicama sveučilišta. Naglasak na novim vještinama (EU fondovi, osmišljanje i pisanje te provedba projekata, dijaloške metode, medijacija itd.). Također u ST će se organizirati sastanak alumnija, koji će prethoditi nastavku, a na koji treba pozvati aktivne APR članove da daju potporu u organizaciji Bruni Petrušiću koji je do sada sam organizirao se seminare: npr. Mirela Butorović (Ured Pučkog pravobranitelja), Ivana Bilušić (Općinski sud), Miljenko Pivac (MI Braća Pivac) itd. Preporuka je i da se odredi jedan ili više alumnija – voditelj ili „razrednik“ generacije koji će facilitirati i voditi grupu, te ukoliko bude prostora, voditi ih kroz zajednički projekt studentske generacije
b) Lokalni program je vrijedan radi povezivanja aktera svih sektora u manjim sredinama i njihove ciljane edukacije i osnaživanja. Prijedlog je UO -a da se inicijalno kontaktira Hrvatska zajednica Županija (gl. tajnica Melita Pavlek) kako bi s njima sklopili partnerstvo i putem njihove mreže došli do najzainteresiranijih županija s naglaskom
na one s nižim BDP-om, što omogućuje i sustavnije sufinanciranje od strane, kao i maksimalno kvalitetan izbor sudionika/ca.
Sustavno financiranje APR-a
Putem pozivanja na sudjelovanje u Godišnjoj konferenciju, s glavnom temom hrvatskoga predsjedanja EU i doprinosa strategiji Europa 2020 valjalo bi:
a) Pozvati veleposlanike Njem. i Fra. te možda manjih zemalja koje bi predstavile svoje presjedanja (Bug. ili Slo.) na panel o njihovim iskustvima, uz predstavnike MVPEIja i ostalih relevantnih ministarstava, kabineta Premijera pa i samoga premijera Andreja Plenkovića, uz mogućnost fundraisinga veleposlanstava za događaj.
b) Pozvati predstavnike HGK i HUP-a na panel u suradnji s alumnijima iz gospodarskog i poslovnog sektora te predstavnike velikih hrvatskih tvrtki koji bi u sklopu nadteme HR i predsjedanje EU bio posvećen hrvatskome turizmu i inovativnim pristupima, vezi turizma i ostalih grana gospodarstva i sl., uz mogućnost pokrivanja dijela troškova GK
c) Ostale natječaje pratiti: HEP (poslana aplikacija), ADRIS (aplicirati u travnju), ESF s temom visokoga obrazovanje (aplicirati do zatvaranja natječaja), Lokalne institucionalne i potpore udrugama (Grad Zg/aplikacija pripremljena, Zajednica hrvatskih županija, Grad Bjelovar, Poreč, natječaj Europa za građane itd.)
d) Zajedno s ostalim školama za demokraciju VE pokušati aplicirati na Norveške fondove (natječaj na EU razini)

 

Prethodna vijest

Održan 1. seminar Godišnjeg programa

Tema prvog seminara Godišnjeg programa Akademije za politički razvoj u 2018. godine bila je “Društvo i politika u suvremenoj demokraciji”….

Najava trećeg seminara Studentskog APR-a u Zagrebu

Treći seminar bit će posvećen novinarstvu te vještini argumentacije. u 13:30 program se otvara panel raspravom “Novinarstvo u Hrvatskoj” na kojoj…