Alumni

Alumni baza APR-a predstavlja članice i članove APR-a, odnosno sve dosadašnje polaznike Godišnjeg programa. Oni dobrovoljno sudjeluju kao predavači i profesionalci u programima i projektima udruge.

Pretraži Alumnije

Godina ‘17

Godina ‘16

Godina ‘15

Godina ‘14

Godina ‘13

Godina ‘12

Godina ‘10

Godina ‘09

Godina ‘08

Godina ‘07

Godina ‘06

Godina ‘05

Godina ‘04

DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation