Programi

Akademija za politički razvoj (APR) provodi brojne aktivnosti, programe i projekte političke edukacije na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Studentski program APR-a

Studentski program APR-a” je namijenjen političkom obrazovanju i povezivanju studenata i netom svršenih diplomanata

Program je prvi put pokrenut 2014. godine kao odgovor na veliki interes studenata i mladih za političkim obrazovanjem u okrilju APR-a te ozbiljne nedostatke u političkoj participaciji, svijesti i kompetentnosti kod mladih. U 1. ciklusu programa sudjelovalo je 40 polaznika koji su dobili znanja o ulozi mladih u suvremenoj demokratskoj politici, hrvatskim javnim politikama, Europskoj uniji, javnom komuniciranju i političkoj ekonomiji, a za četvero najboljih polaznika organizirana su i jednomjesečna stažiranja u Europskom parlamentu. Trenutno je u tijeku 2. ciklus programa koji okuplja 37 polaznika.

DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation