Programi

Akademija za politički razvoj (APR) provodi brojne aktivnosti, programe i projekte političke edukacije na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Godišnji program APR-a

Godišnji program APR-a, najpoznatiji i najstariji obrazovni program Akademije, pokrenut je 2004. godine kada je grupa entuzijasta predvođena Branislavom Bibićem okupila prvu generaciju polaznika – perspektivnih mladih lidera i profesionalaca zainteresiranih za unaprjeđenje znanja o suvremenim političkim procesima i vještinama javnog djelovanja.

Godišnji program Akademije od početka se provodi u partnerstvu sa Vijećem Europe i uklopljen je u njihov projekt obrazovanja političkih, ekonomskih i društvenih lidera u tranzicijskim državama. Akademija za politički razvoj dio je mreže škola „Schools of Political Studies“ Vijeća Europe koja danas broji 21 članicu. U proteklih 12 godina Godišnji program je završilo 12 generacija polaznika, a sveukupno je kroz program prošlo više od 350 polaznika, danas mahom priznatih i etabliranih profesionalaca, političara, novinara, poslovnjaka i civilnih aktivista koji svi zajedno čine aktivnu mrežu alumnija APR-a.

Okrugli stolovi, tribine i predavanja


01

Okrugli stolovi na temu EU fondova 2013. godine: u suradnji s konzultantskom kućom Razbor i časopisom Banka, APR je nastojao u nizu rasprava na okruglim stolovima pokrenuti kvalitetniju javnu diskusiju o europskim fondovima


02

Panel rasprava o potencijalima društvenog poduzetništva za održivi razvoj gospodarstva 2014. godine: rasprava je okupila predstavnike civilnog sektora iz Hrvatske i Slovenije te predstavnike nadležnih državnih tijela


03

Javna tribina „Europa pred izborom“ 2014. godine: u suradnji sa Uredom za informiranje Europskog parlamenta pred izbore za Europski parlament


04

Javna tribina „Nato u tranziciji: razgovor s Danielom Stewartom, zamjenikom savjetnika za javne poslove u misiji SAD-a pri NATO-u“ 2014. godine, u suradnji s Veleposlanstvom SAD u Hrvatskoj i Fakultetom političkih znanosti


05

Panel rasprava na temu „Energetska tranzicija i energetska sigurnost Europe“ 2014. godine, u suradnji sa UNDP-om Hrvatska, DOOR-om i Zelenom energetskom zadrugom


06

Okrugli stol o etičnom financiranju „Etično financiranje i investicije sa društvenim učinkom: europska iskustva“ 2014. godine


07

Okrugli stol o politikama Hrvatske i EU u odnosu na migrantsku krizu 2015. godine


08

Okrugli stol o stranačkim politikama znanosti i visokog obrazovanja 2015. godine uz Mrežu mladih znanstvenika


DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation