Programi

Akademija za politički razvoj (APR) provodi brojne aktivnosti, programe i projekte političke edukacije na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Međunarodna suradnja

Europski petak, ACYPL, regionalna akademija za demokraciju, STRONG SEE…


01

Ciklus tribina „Europski petak“

U suradnji s Uredom za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj APR je započela s ciklusom tribina „Europski petak“. Ciklus tribina bit će usmjeren na najaktualnije i najvažnije politike Europske unije te na članove organizacija s relevantnim profesionalnim interesom. 18. prosinca 2016. godine, održana je prva tematska tribina naslovljena ”Odnosi Europske unije i Turske: novi kontekst”.


02

APR i ACYPL

U suradnji s američkom nevladinom organizacijom ACYPL (American Council of Young Political Leaders) realizirali smo studijsko putovanje 7 alumnija APR-a u SAD te studijski posjet 29 alumnija ACYPL-a Hrvatskoj.


03

Regionalna akademija za demokraciju

U suradnji s Beogradskim fondom za političku izvrsnost i pet regionalnih partnerskih škola iz mreže Schools of Political Studies Vijeća Europe (Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo i Makedonija), Akademija za politički razvoj provodila je projekt “Regional Academy for Democracy: Shaping the European Future of the Balkans – Building a New Political Culture and Political Elite” financiran putem EU fondova, točnije iz EIDHR instrumenta.

Cilj programa bio je okupiti mlađe političare i stručnjake iz sviju zemalja sudionica te uključiti ih u interaktivne rasprave, predavanja i studijska putovanja, omogućujući im razmjenu iskustva i znanja, kao i stvaranje novih mogućnosti za dijalog i suradnju u regiji. U tu svrhu svaka od 7 partnerskih škola izabrala je važne donositelje odluka iz navedenog područja kako bi ih potaknula da kroz zajedničke seminare, konferencije i studijska putovanja pojačaju međusobnu suradnju, ali i dodatno izgrade kapacitete u spomenutom području.

Trogodišnji program bio je usmjeren na sljedeće teme: reforma pravosuđa i sigurnosnog sustava na Zapadnom Balkanu (2013.), ljudska prava i prava manjina u regiji (2014.) te dobro upravljanje i izgradnja institucija (2015.). Akademija za politički razvoj bila je domaćin trećeg seminara u prvom ciklusu 2013. godine pod nazivom „Reforme u pravosudnom sistemu u regiji“, održanog u Tuheljskim Toplicama te drugog seminara trećeg ciklusa 2015. godine održanog u Opatiji na temu „Lokalna demokracija na Zapadnom Balkanu“.

Sveukupno, trima generacijama polaznika održano je dvanaest seminara, pet studentskih posjeta, pet konferencija i jedna tematska radionica. Kroz programe projekta je prošlo gotovo 150 polaznika, od čega je 21 polaznik bio iz Hrvatske.


04

STRONG SEE

STRONG SEE je projekt koji je kao svrhu imao jačanje uloge nevladinih organizacija u javnom dijalogu o zaštiti klime u Jugoistočnoj Europi. Provedba projekta je bila usko povezana s projektom PDI – Javni dijalog o održivom korištenju energije u Jugoistočnoj Europi, kojeg je podržavala njemačka organizacija za međunarodnu suradnju – GIZ. Projekt je nastao kroz suradnju sa Baltičkim okolišnim forumom iz Njemačke (BEF) i udrugom DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja).

U sklopu ovog projekta APR je zajedno sa DOOR-om u 2014. proveo istraživanje o znanjima i kapacitetima okolišnih organizacija u području klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i zagovaranja. U 2015. godini je u skladu sa dobivenim odgovorima koncipirana i održana dvodnevna radionica prilagođena potrebama i interesima okolišnih organizacija te je izrađen poseban vodič za uključivanje u proces stvaranja javnih politika energetske učinkovitosti.

Također, u sklopu ovog projekta APR je poslao predstavnike nevladinih okolišnih organizacija na regionalnu konferenciju „Energy. Development. Democracy – How successful policy dialogue can ensure sustainable use of energy and climate protection in South East Europe“ održanu u rujnu 2015. godine u Podgorici te održao panel raspravu u Rapcu u listopadu 2015. godine na temu „Koči li državna uprava obnovljive izvore energije?“

DESIGNED BY 404 Agency and BUILT BY Dream-implementation